բետանեթ հեռախոսահամար կոնտակտներ

DOMAIN NAMES

Order Now
starting from 4.500 AMD

.am domain registration online

WEB HOSTING

Order Now
starting from 1.000 AMD

Servers in USA

We Accept

Arca Master Card Visa Paypal Moneybookers
IDram  Yandex Money  Webmoney
Qiwi  Ria  Avers

Тhe rights of Registrar in AM TLD

01 July 2014
Our company was granted the rights of registrar in .AM TLD according to the relevant treaty.

The start is given!

20 November 2013
“Betanet” Co. is happy to announce that a new project starts, the aim of which is the introduction of the system of video ad distribution in Armenian websites. The new project was named “MediaRoll Advertising Network”.

A new system

08 January 2013
A new system of online booking of hosting services and domain name registration is introduced.

Our Facebook PageՎեբ կայքի ստեղծման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակ

ՏԻՊԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Վեբ կայքի ստեղծման ծառայությունների

«____» ______________201_թ.

«Բետանեթ» ՍՊԸ-ն /այսուհետ՝ Բետանեթ/, ի դեմս ընկերության գործադիր տնօրեն Սամվել Բեկթաշյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «_________________________» ___-ն /այսուհետ՝ Պատվիրատու/, ի դեմս __________________________________, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Բետանեթը Պատվիրատուի հանձնարարությամբ ստեղծում և համաշխարհային ինտերնետ գլոբալ ցանցում տեղակայում է Պատվիրատուի Վեբ-կայքը /այսուհետ՝ Կայք/, որի համար Պատվիրատուն վճարում է սույն Պայմանագրի 3 կետում բերված գնին համապատասխան:

Read more...

Public agreement of domain name registration services

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ինտերնետ համակարգչային ցանցում դոմեն անվանումների գրանցման ծառայությունների մատուցման

Սույն հրապարակային պայմանագիրը (հետագայում՝ «Պայմանագիր») սահմանում է «Բետանեթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (հետագայում՝ «Բետանեթ»)՝ ի դեմս գործադիր տնօրեն Սամվել Բեկթաշյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և սույն Պայմանագրի պայմաններով ծառայություն ստանալու ցանկություն հայտնած ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձի (հետագայում՝ «Պատվիրատու»), մյուս կողմից, («Բետանեթ»-ը և «Պատվիրատու»-ն միասին հետագայում՝ «Կողմեր») պարտականությունները:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Բետանեթը Պատվիրատուի հանձնարարությամբ վերջինիս մատուցում է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող N1 հավելվածում բերված դոմեն անվանումների գրանցման ծառայություններից (հետագայում՝ «Ծառայություն») որևէ մեկը, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել դրանք և վճարել դրանց դիմաց:

1.2. Դոմեն անվանումն ընտրվում է Պատվիրատուի կողմից Ծառայության պատվերի ձևակերպման ժամանակ:

1.3. Այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձի դոմեն անվանման տիրապետման իրավունքների փոխանցման դեպքում հայտատուի հետ Պայմանագիրը կնքվում է դոմեն անվանման տիրապետողի հետ կնքված Պայմանագրի գործողության մնացած ժամանակահատվածի համար:

Read more...

Public agreement of web hosting services

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Հոսթինգ ծառայությունների մատուցման

Սույն հրապարակային պայմանագիրը (հետագայում՝ «Պայմանագիր») սահմանում է «Բետանեթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (հետագայում՝ «Բետանեթ»)՝ ի դեմս գործադիր տնօրեն Սամվել Բեկթաշյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և սույն Պայմանագրի պայմաններով ծառայություն ստանալու ցանկություն հայտնած ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձի (հետագայում՝ «Պատվիրատու»), մյուս կողմից, («Բետանեթ»-ը և «Պատվիրատու»-ն միասին հետագայում՝ «Կողմեր») պարտականությունները:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Բետանեթը Պատվիրատուի հանձնարարությամբ վերջինիս մատուցում է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող N1 հավելվածում բերված հոսթինգ ծառայություններից (հետագայում՝ «Ծառայություն») որևէ մեկը, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել դրանք և վճարել դրանց դիմաց:

1.2. Հոսթինգ ծառայության փաթեթն ու մատուցման ժամկետն ընտրվում է Պատվիրատուի կողմից Ծառայության պատվերի ձևակերպման ժամանակ:

Read more...

Яндекс.Метрика